Children Meditating

תוכניות למוסדות חינוך

הזמנה לנתינה אכפתית

 

תכנית רב-שנתית לבתי ספר שפותחה בשיתוף עם המכון לחיים ותודעה (ארה"ב) המבוססת ומלווה במחקר אמפירי רצוף. התכנית מקדמת פדגוגיה של אכפתיות על בסיס עקרונות הפסיכולוגיה המערבית, וההגות החינוכית שרואה את האינטראקציה בין מורה לתלמיד כבסיס להתפתחות רגשית ומוסרית.

בין יתרונות התכנית:

  • הפחתת שחיקה בקרב מורים

  • שיפור ברווחה הנפשית האישית (בקרב מורים ותלמידים)

  • שיפור האקלים החינוכי

  • טיפוח אכפתיות וחמלה

  • קידום התנהגות ערכית בקרב תלמידים

  • קידום הצלחה אקדמית בקרב תלמידים

 

התכנית בנויה לשילוב מערכתי והדרגתי בתוך ביה"ס, על ידי העצמת סגל ההוראה לתרגול מיינדפולנס אישי בשלב הראשון, והקניית מיומנויות הנחיית התרגול לתלמידים בשלב השני. בנוסף מתוך גישה אקולוגית ישנו דגש על שילוב ההורים כשותפים פעילים בתהליך הלמידה, וכחלק אינטגרלי מקהילת ביה"ס.

ניתן לקבל הכרה לגמול השתלמות.


התכנית מוכרת ע"י משרד החינוך


 

תכנית הק"ן

קשיבות ונתינה לגיל הרך

תכנית חד-שנתית לגננות ונשות חינוך לגיל הרך המבוססת על פדגוגיה של אכפתיות. התכנית משלבת תרגולי קשיבות (מיינדפולנס) מותאמי-גיל, תרגילי חישה ומוטוריקה, פעילויות אומנותיות וסיפור-סיפורים המכוונים לטפח קשיבות וכישורים רגשיים-חברתיים. מחקרים ראשוניים מצביעים על תוצאות חיוביות במכוונים כמו שיתוף הפעולה ויחסים בין אישיים בין ילדי הגן.

* עם סיום התכנית בהצלחה ניתן לקבל הכרה לגמול השתלמות.