top of page
Meditation Class

תוכניות לבתי ספר וגנים

מאושר מערכת גפ"ן מס' 2444

מאושר מערכת גפ"ן מס' 13721

תוכניות מאושרות במערכת גפ"ן
של משרד החינוך לשנת תשפ"ג 

התוכניות שלנו נועדו לטפח אקלים חינוכי מיטיבי, בדגש על הרווחה הנפשית של צוותי החינוך והתפתחותם החברתית-רגשית של התלמידים.ות.
הצטרפו עוד היום לשורה של מוסדות קשובים ואכפתיים שכבר מיישמים את השיטה יום-יום בכיתות.

bottom of page