Meditation Class

תוכניות לבתי ספר וגנים

ministry-of-education.png

תוכניות מאושרות במערכת גפ"ן
של משרד החינוך לשנת תשפ"ג 

התוכניות שלנו נועדו לטפח אקלים חינוכי מיטיבי, בדגש על הרווחה הנפשית של צוותי החינוך והתפתחותם החברתית-רגשית של התלמידים.ות.
הצטרפו עוד היום לשורה של מוסדות קשובים ואכפתיים שכבר מיישמים את השיטה יום-יום בכיתות.