top of page
Several Open Books
המרכז לחינוך קשוב ואכפתי

מחקר אקדמי

כל תכניותנו מבוססות מחקר אקדמי של מייסדי העמותה אשר מפורסמים מדי שנה בכתבי עת מקצועיים, וכן מחקרים שבוצעו ע"י חברי הוועדה המייעצת וחוקרים נוספים בארץ ובעולם.

ד"ר רוני ברגר וד"ר ריקרדו טרש

השוואת ההשפעות העקיפות והמשותפות של תרגול מיינדפולנס וחמלה בקרב תלמידי בי"ס על מיומנויות אישיות ובין-אישיות:

Tarrasch, R.  & Berger, R. (2022) Comparing indirect and combined effects of mindfulness and compassion practice among schoolchildren on inter‑ and intra‑personal abilities. Mindfulness. https://doi.org/10.1007/s12671-022-01955-y

 

מיינדפולנס וחמלה כגורמי מפתח בשיפור הרווחה הנפשית של מורים:

Tarrasch, R., Berger, R. & Grossman, D. (2020) Mindfulness and compassion as key factors in improving teacher's well being.

Mindfulness  11(4): 1049-1061. doi: 10.1007/s12671-020-01304-x

שיפור תפיסה חזותית ודיוק מוטורי אצל תלמידי בית-ספר לאחר תרגול מיידנפולנס וחמלה: 

Tarrasch R, Margalit-Shalom L and Berger R (2017) Enhancing Visual Perception and Motor Accuracy among School Children through a Mindfulness and Compassion Program.

Frontiers in Psychology 8:281. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00281 

 

הפחתת דעות קדומות אצל תלמידים יהודים ישראלים כלפי קבוצת החוץ ע"י תכנית לימוד רגשית-חברתית מבוססת מיינדפולנס וחמלה:

Berger R, Brenick A and Tarrasch R (2018) Reducing Israeli-Jewish Pupils’ Outgroup Prejudice with a Mindfulness and Compassion-Based Social-Emotional Program.

Mindfulness 9:6. doi 10.1007/s12671-018-0919-y

ד"ר ריקרדו טרש

השפעת תרגול מיינדפולנס בהנחיית מורה על היכולות בין ותוך אישיות בקרב סטודנטים ערבים ישראלים:

​To cite this article: Giana Khalifa & Ricardo Tarrasch (01 Jul 2024): The influence of teacherguided mindfulness practice on inter and intra-personal abilities among Israeli Arab students, Educational Psychology, DOI: 10.1080/01443410.2024.2363336.  לקריאה >

 

השפעת מדיטציית מיינדפולנס על חוסר קשב וסממנים פיזיולוגיים של סטרס, בקרב תלמידים עם קשיי למידה ו\או הפרעות קשב והיפראקטיביות:

Gabriely, R., Tarrasch, R., Velicki, M., Ovadia-Blechman, Z. (2020) The influence of mindfulness meditation on inattention and physiological markers of stress on students with learning disabilities and/or attention deficit hyperactivity disorder. Research in Developmental Disabilities 100:103630. 

מיינדפולנס בחינוך - רווחה נפשית כחלק מההכשרה המקצועית.

Tarrasch, R. (2019) Mindfulness for Education Students: Addressing welfare as part of the professional training. Educational Studies. doi: 10.1080/03055698.2018.1446337

ההשפעות של תרגול מיינדפולנס על מיומנויות קשביות של תלמידי בי"ס יסודי:

Tarrasch, R. (2018) The effects of mindfulness practice on attentional functions among primary school children. Journal of Child and Family Studies 27(8): 2632-2642. doi: 10.1007/s10826-018-1073-9

 

מעורבות הורית בהתערבות מוקדמת אצל ילדים חרשים וכבדי שמיעה:

Zaidman-Zait, A., Most, T., Tarrasch, R. & Haddad, E. (2018) Mothers' and fathers' involvement in early intervention for deaf and hard of hearing children. Disability and Rehabilitation 40: 1301-1309. doi: 10.1080/09638288.2017.1297491.

 

ההשפעות של רפלקסולוגיה על תסמיני כאב, נדודי שינה ועייפת בקרב חולות סרטן השד בזמן טיפולי קרינה:

Tarrasch, R., Carmel–Neiderman, N., Ben-Ami, S., Kaufman, B., Pfeffer, R., Ben-David, M. & Gamus, D. (2017) The effect of reflexology on the pain-insomnia-fatigue disturbance cluster of breast cancer patients during adjuvant radiation therapy. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. doi: 10.1089/acm.2017.0023

 

תמיכה בפשרה פוליטית במסגרת הקונפליקט הישראלי-פלסטיני לאחר סדנת מיינדפולנס בת שמונה שבועות:

Alkoby, A., Halperin, E., Tarrasch, R. & Levit-Binnun, N. (2017) Increased Support for Political Compromise in the Israeli-Palestinian Conflict Following an Eight-Week Mindfulness Workshop. Mindfulness 8(5), 1345-1353. doi: 10.1007/s12671-017-0710-5.

 

שיפור בוויסות קשבי בקרב תלמידי יסודי המתרגלים מיינדפולנס כחלק מהשגרה הלימודית:

Tarrasch, R. (2017) Mindful schooling: Better attention regulation among elementary school children who practice mindfulness as part of their school policy. Journal of Cognitive Enhancement 1(2): 84-95. doi: 10.1007/s41465-017-0024-5.

 

מנגנון השפעת הקשב על קידוד של גירויים דינמיים:

Oren, N., Shapira-Lichter, I., Lerner, Y., Tarrasch, R., Hendler, T., Giladi, N. & Ash, E. (2016) How Attention Modulates Encoding of Dynamic Stimuli. Frontiers in Human Neuroscience, doi: 10.3389/fnhum.2016.00507.

ויסות רגשי אצל נשים עם תסמונת אישיות גבולית: ממצאים מתוך דיווח עצמי ומדדים ניסויים:

Sauer, C., Sheppes, G., Lackner, H. K., Arens, E., Tarrasch, R. & Barnow, S. (2016) Emotion regulation choice in female patients with borderline personality disorder: findings from self-reports and experimental measures. Psychiatry Research. doi: 10.1016/j.psychres.2016.04.113.

הפחתת כאב על ידי תרגול מיידנפולנס פועלת דרך המערכת האופיאטית הפנימית: 

Sharon, H., Maron-Katz, ,A., Ben Simon, E., Flusser, Y., Hendler, T., Tarrasch, R. & Brill, S. (2016) Mindfulness Meditation Modulates Pain through Endogenous Opiods. The American Journal of Medicine. doi: 10.1016/j.amjmed.2016.03.002.

אימון במיינדפולנס משפר את יכולות הקריאה של דיסלקסיים ו/או בעלי הפרעות קשב:

Tarrasch, R., Berman, Z., Friedman, N. (2016) Mindful Reading: Mindfulness meditation helps keep readers with dyslexia or ADHD on the lexical track. Frontiers in Psychology 7:578. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00578. 

ההשפעה של אובדן שמיעה אצל ילדים על משפחתם: דחק ומשאבים להתמודדות הורית:

Zaidman-Zait, A., Most, T., Tarrasch, R., Haddad, E., Brand, D. (2015) The Impact of childhood hearing loss on the family: Mothers and fathers stress and coping resources. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. doi: 10.1093/deafed/env038.

אימון במדיטצית מיינדפולנס בקרב סטודנטים לתואר שני בייעוץ חינוכי וחינוך מיוחד: ניתוח איכותני:

Tarrasch, R. (2015) Mindfulness Meditation Training for Graduate Students in Educational Counseling and Special Education: A Qualitative Analysis. Journal of Child and Family Studies 24(5):1322-1333. 

מחקר מבוקר על ההשפעות שלתרגול מדיטציית ה"עבודה" על נשאיות סרטן השד/שחלות:

Landau, C.,  Lev-Ari, S., Cohen-Mansfield, J., Tillinger, E., Geva, R, Tarrasch, R., Mitnik, I & Friedman, E. (2014) Randomized Controlled Trial of "The Work" Meditation-Based Intervention for BRCA1/2 Mutation Carriers. Psycho-Oncology 24: 726-731. doi: 10.1002/pon.3703.

השפעתם של תרגילים קונטמפלטיביים וחוויה מועשרת על סטודנטים לפסיכולוגיה בקורס במדעי המוח:

Levit Binnun, N. & Tarrasch, R. (2014) Relation between contemplative exercises and an enriched psychology students’ experience in a neuroscience course. Frontiers in Psychology 5: article 1296. doi: 10.3389/fpsyg.2014.01296.

חריקת שיניים כמשקפת לחץ פסיכולוגי בקרב טייסים ולא טייסים:

Lurie, O., Zadik, Y., Einy, S., Tarrasch, R., Raviv, G., & Goldstein, L. (2007). Bruxism in military pilots and non-pilots: tooth wear and psychological stress. Aviation Space and Environmental Medicince, 78(2), 137-139.

הערכה עצמית של חומרת המחלה ואיכות חייהם של חיילים אסטמתיים:

Stein, D., Luria, O., Tarrasch, R., Goldstein, L., Raviv, G., Weizman, A., & Schwarz, Y. (2006). Factors associated with self-evaluated severity of illness and quality of life in male Israeli asthmatic soldiers. Quality of Life Research, 15(5), 915-924.

 

תיקוף בין-תרבותי לשאלון LSEQ להערכת שינה אצל חולי אינסומניה:

Tarrasch, R., Laudon, M., & Zisapel, N. (2003). Cross-cultural validation of the Leeds sleep evaluation questionnaire (LSEQ) in insomnia patients. Human Psychopharmacology, 18(8), 603-610.

בחינת השפעתן של שתי התערבויות על עמדות סטריאוטיפיות אתניות אצל ילדים ישראליים:

Slone, M., Tarrasch, R., & Hallis, D. (2000). Ethnic stereotypes attitudes among Israeli children: two intervention programs. Merrill-Palmer Quarterly, 46, 370-389.

 

ד"ר רוני ברגר

האפקט הבין-דורי של חוויה אימהית רוב-תרבותית על סובלנות של ילדים: דוגמה של פלסטינים ויהודים בישראל:

Tadmor, C. T., Berger, R., Brenick, A., Abu-Raiya, H., & Benatov, J.  (2017). The intergenerational effect of maternal multicultural experience on children’s tolerance: An example from Palestinians and Jews in Israel. Journal of Cross-Cultural Psychology. 1-7.  http://dx.doi.org/10.10.1177/0022022117721973

הפחתת דעות קדומות וקידום עמדות חיוביות בין-קבוצתיות אצל תלמידי בי"ס יסודי בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני:

Berger, R., Benatov, J., & Abu-Raiya, H., &  Tadmor, C. (2016). Reducing prejudice and promoting positive intergroup attitudes among elementary-school children in the context of the Israeli-Palestinian conflict. Journal of School Psychology, 57: 53-72.  https://doi.org/10.1016/j.jsp.2016.04.003

הפחתת תסמיני לחץ ראשוניים ושניוניים של טראומה בקרב אנשי חינוך על ידי הכשרתם בהנחיית תכנית חוסן (ERASE-Stress) לאחר רעידת האדמה בניו-זילנד:

Berger, R., Benatov, J., & Abu-Raiya, H. (2016). Reducing Primary and Secondary Traumatic Stress Symptoms Among Educators by Training Them to Deliver a Resiliency Program (ERASE-Stress) Following the Christchurch Earthquake in New Zealand,  American Journal of Orthopsychiatry, 86(2), 236-251. http://dx.doi.org/10.1037/ort0000153   

 

פיתוח חוסן וטיפוח סובלנות כלפי האחר בקרב תלמידי בי"ס יסודי יהודים-ישראלים המתמודדים עם נפילות רקטות תכופות:

Berger R, Gelkopf M, Heineberg Y, Zimbardo P. (2016). Developing resiliency and promoting tolerance toward the other among Jewish Israeli elementary school students facing ongoing rocket shelling. Journal of  Educational Psychology,shelling. Journal of  Educational Psychology, 108(6),761-771. http://dx.doi.org/10.1037/edu000006

הפחתת דעות קדומות על-ידי מפגשים משותפים בין תלמידים ערבים ויהודים:

Abu-Raiya, H., & Gelkopf, M. (2015). The art of living together: Reducing prejudicial attitudes through the Arab-Jewish Class Exchange Program (CEP). Journal of Educational Psychology, 107(3), 678-688.    http://dx.doi.org/10.1037/edu0000015

 

פנים רבות לחמלה: ההשפעה של אוריינטציית דומיננטיות חברתית והצדקה מערכתית כלכלית:

Martin D, Seppala E, Heineberg Y, Rossomando T, Doty J, Zimbardo P, Shiue T, Berger R,  Zhou Y. (2014). Multiple Facets of Compassion: The Impact of Social Dominance Orientation and Economic Systems Justification. Journal of Business Ethics.  129: 237-249. http://link.springer.com/article/10.1007/s10551-014-2157-0 .

ERASE-stress: התערבות בית-ספרית להפחתת תגובתיות טראומתית הקשורה לטרור בקרב נוער ישראלי:

Gelkopf M, Berger R. (2009). A school-based, teacher-mediated prevention program (ERASE-Stress) for reducing terror-related traumatic reactions in Israeli youth: A quasi-randomized controlled trial. J of ournal Child Psychology and Psychaitry. 50: (8) 962–971. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2008.02021.x 

התערבות בית ספרית לטיפול בדחק הקשור לצונאמי בקרב ילדים:

Berger R., Gelkopf M. (2009). School-based intervention for the treatment of tsunami-related distress in children: A quasi-randomized controlled trial. Psychotherapy Psychosomatic. 78, 364-371.   https://doi.org/10.1159/000235976

 

מתי ליבליך

מתי ליבליך, עורכת (2018) מיינדפולנס להיות כאן ועכשיו: תירגול הגות ויישומים. הוצאת כתר.  * כולל פרקים מאת אנשי המרכז ריקרדו טרש, רוני ברגר ושנטם זוהר - לקריאת פרק מהספר.

ליבליך מ. (2012)  בין כאב לסבל וייסורים: הגישה הבודהיסטית והגישה הדאואיסטית. פרק בתוך: כהנא, ב. , דויטש ח. ורדמן, ר. חידת הייסורים. הוצאת למשכל- ידיעות אחרונות וחמד ספרים.

ליבליך מ. (2012) בין כאב, לסבל וייסורים: הגישה הבודהיסטית לקשב חשוף, מיינדפולנס. פסיכולוגיה עברית. https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2771

 

ליבליך מ. (2010) בין האור לצללים: השפעת החוויה המיסטית על הנפש. אקדמות 25: 139-149

 

ליבליך מ. (2009) האדם שבקצה האגו: פסיכולוגיה טרנספרסונלית מפגש בין מזרח למערב. הוצאת כתר, רימון.

 

ליבליך מ. (2012) עורכת משותפת, עם חוה רימון: הרבעון לפסיכולוגיה ממזרח וממערב. לגיליון הראשון http://archive.is/CgUCb

bottom of page