הרשם לעדכונים אודות המרכז ופעילותו

© 2023 by HARMONY. Proudly created with Wix.com

תוכניות המרכז

קשיבות וחמלה לאנשי חינוך – תכנית דו-שנתית המשלבת תרגול אישי של מודעות קשובה וחמלה, עם אסטרטגיות פדגוגיות שפותחו על מנת לטפח את תרגול הקשיבות והמיומנויות הרגשיות-חברתיות בתוך הסביבה החינוכית.

הזמנה לנתינה אכפתית – תכנית דו-שנתית, תוך בית-ספרית המטפחת אקלים חינוכי אכפתי, ומפתחת הצלחה אקדמית והתנהגות ערכית. אנשי חינוך נחשפים באופן אישי לתרגול ולמיומנויות, ולאחר מכן לדרכי הקנייתם לתלמידיהם.

קריאה להחזקה\הכלה – תכנית חד-שנתית לגננות ואנשי חינוך לגיל הרך אשר משלבת תרגולי קשיבות מותאמי-גיל, תרגילי חישה ומוטוריקה, פעילויות אומנותיות וסיפור-סיפורים המכוונים לטפח קשיבות וכישורים רגשיים-חברתיים.

הכשרה למורי-מורים\ למדריכי מורים

תכנית חד-שנתית לבוגרות התכניות הנ"ל ולאנשי מקצוע בעלי ניסיון בהוראה, תרגול קונטמפלטיבי אישי מבוסס וידע תיאורטי עשיר בתחום החינוך הרגשי-חברתי אשר מעוניינים להצטרף לפעילותנו.