Meditation Class

תוכניות המרכז

בשיתוף

אוניברסיטת תל אביב

Tel Aviv University

בית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר

המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך

התכנית למוסדות חינוך

הזמנה לנתינה אכפתית

תכנית מס' #2444 בקטלוג משרד החינוך

תכנית דו-שנתית המטפחת אקלים חינוכי מיטיבי בדגש על הרווחה הנפשית של צוותי החינוך והתפתחותם הרגשית-חברתית של התלמידים. התכנית כוללת השתלמות מוסדית, סדנאות לתלמידים ולהורים להטמעה מקיפה של תרגול מיינדפולנס וחמלה בקהילה החינוכית.

קורסי מנחים באוניברסיטת תל-אביב

מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי

קורס שנתי המשלב תרגול אישי מעמיק של מודעות קשובה וחמלה, עם אסטרטגיות פדגוגיות שפותחו על מנת לטפח את תרגול הקשיבות והמיומנויות הרגשיות-חברתיות בתוך הסביבה החינוכית.

מנחה מוסמכ\ת למיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי

הכשרת המשך יישומית לאנשי ונשות מקצוע עם רקע תרגולי, לקבלת כלים פדגוגיים שפותחו על מנת לטפח את תרגול הקשיבות והמיומנויות הרגשיות-חברתיות בסביבה החינוכית.

מנחה מוסמכ\ת להורות קשובה וחומלת

הכשרת המשך יישומית לאנשי ונשות מקצוע עם רקע תרגולי, לקבלת כלים פדגוגיים שפותחו על מנת לטפח את תרגול הקשיבות והמיומנויות הרגשיות-חברתיות בשדה המשפחתי. (פרטים בקרוב).

קורסים להורים

הורות קשובה וחומלת

סדנה מעמיקה של תרגול מיינדפולנס, חמלה ותקשורת מיטיבה כלפי עצמנו וכלפי ילדינו, ופיתוח כלים אישיים לטיפוח מרחב משפחתי מודע, קשוב, מכיל וחומל.
 

מיועד להורים לילדים בכל הגילאים. מידי שנה נפתחים קורסים יעודיים להורים לילדים בתקופות גיל יחודיות ועם אבחנות שונות.

הסנגהה להורים

קבוצה שבועית מקוונת לתרגול מיינדפולנס וחמלה בשדה ההורי.

קורסים לקהל הרחב

קורס יסודות תרגול מיינדפולנס וחמלה

שמונה מפגשים של תיאוריה ותרגול יסודות מיינדפולנס וחמלה בקבוצה אינטימית ובהדרכה אישית ומקצועית.