תוכניות המרכז

התכנית מוכרת על ידי:

אוניברסיטת תל אביב

Tel Aviv University

בית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר

המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך

אוניברסיטת תל אביב

Tel Aviv University

בית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר

המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך

אוניברסיטת תל אביב

Tel Aviv University

בית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר

המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך

אוניברסיטת תל אביב

Tel Aviv University

בית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר

המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך

תכניות המרכז לשנת 2020:

הנחיית מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכיתכנית שנתית המשלבת תרגול אישי מעמיק של מודעות קשובה וחמלה, עם אסטרטגיות פדגוגיות שפותחו על מנת לטפח את תרגול הקשיבות והמיומנויות הרגשיות-חברתיות בתוך הסביבה החינוכית.

הזמנה לנתינה אכפתית – תכנית דו-שנתית, המתבצעת בבתי הספר, המטפחת אקלים חינוכי אכפתי ומפתחת הצלחה אקדמית והתנהגות ערכית. אנשי חינוך נחשפים באופן אישי לתרגול ולמיומנויות, ולאחר מכן לדרכי הקנייתם לתלמידיהם.

מנחה מוסמך למיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי - תכנית סמסטריאלית לבעלי ניסיון תרגולי קודם במיינדפולנס והדרכת קבוצות, לקבלת כלים פדגוגיים שפותחו על מנת לטפח את תרגול הקשיבות והמיומנויות הרגשיות-חברתיות בתוך הסביבה החינוכית.

הורות קשובה וחומלת - סדנת מיינדפולנס וחמלה להורים - שישה מפגשים מעמיקים של תרגול קשיבות, חמלה ותקשורת מיטיבה כלפי עצמנו וכלפי ילדינו.

קורס יסודות תרגול מיינדפולנס וחמלה  - שמונה מפגשים של תיאוריה ותרגול יסודות מיינדפולנס וחמלה בקבוצה אינטימית ובהדרכה אישית ומקצועית.