top of page
למידע נוסף ולהרשמה באוניברסיטת ת"א
המרכז לחינוך קשוב ואכפתי

מיינדפולנס וחמלה -

משאבים לחוסן אישי ומקצועי

קורס סמסטריאלי לאנשי חינוך, טיפול וייעוץ

וא.נשים המעוניינים.ות לרכוש ידע וכלים לשילוב מיינדפולנס וחמלה בחייהם.ן האישיים.

TAU Logo Only.png

:בשיתוף

אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר
המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה

ניהול אקדמי: מתי ליבליך.

מרצה ראשית: אילת ירון.
מרצים אורחים: מתי ליבליך, ד"ר רוני ברגר.

קורס היברידי המשלב לימודי אונליין ומפגשים פרונטליים באוניברסיטת ת"א.

מטרות הקורס
 • ביסוס תרגול אישי וחקירה פנימית על בסיס קשיבות (מיינדפולנס) וחמלה עצמית, כולל הבנה תיאורטית מעמיקה של המנגנונים שבבסיס התרגול.

 • יישום מבט זה ביחסים בסביבה האישית והמקצועית.

היקף הקורס

60 שעות אקדמיות הכוללות:

 • 16 מפגשי לימוד באורך 3 שעות אקדמיות.

 • 3 סדנאות מומחה באורך 4 שעות אקדמיות.

הלימודים יתקיימו בימי שני, בין השעות 17:15- 19:45.

תאריך פתיחה מתוכנן: 4 בנובמבר 2024.

קהל יעד לקורס

אנשי ונשות המקצועות החברתיים (חינוך, טיפול, ייעוץ, חינוך א-פורמלי, רווחה, בריאות וכד') וא.נשים המעוניינים.ות לרכוש ידע וכלים לשילוב מיינדפולנס וחמלה בחייהם.ן האישיים

על הקורס

תחומים מבוססי מיינדפולנס וחמלה מתפתחים במהירות בשנים האחרונות במערכות השונות.

2,000 מחקרים אקדמיים מתפרסמים בשנה בתחומים אלו, ומצביעים על כך שלפרקטיקות של מיינדפולנס וחמלה יתרונות רבים עבור אנשי המקצועות החברתיים, המלווים ילדים ונוער. העיקריות שבהן:

 •  הפחתת לחץ, חרדה ושחיקה נפשית.

 • שיפור השלומות (well-being), החוסן הנפשי ותחושת מסוגלות.

 • שיפור במיומנויות הקשב והריכוז.

 • שיפור במיומנויות בין אישיות לרבות אמפתיה, הכלה וקבלה, ועוד.

עוד מראים המחקרים כי התרגול האישי לא רק משפר את איכות חייו.ה של המבוגר.ת האחראי.ת, אלא גם משפיע באופן ישיר ועמוק על מוטביו (לדוגמה הפחתת רמות לחץ והחרדה בקרב תלמידים.ות ושיפור באקלים הכיתתי). 

הקורס יוצר חיבור בין היבטים חווייתיים מבוססי תהליך אישי וקבוצתי, לבין היבטים תיאורטיים מתחום הפסיכולוגיה, החינוך והטיפול.

הוא מאפשר חקירה עצמית ונותנת ביטוי ליוזמה אישית העולה מתוך הקשבה לחוויה המיידית של המשתתפים ולאפשרויות הביטוי העולות ממנה.

כמו כן הקורס מסייע בפיתוח ראייה רחבה של היחסים עם עצמנו ועם האחר ובכך תומך בהיווצרות מבט קהילתי, פתרון בעיות יצירתי וניהול מצבי קונפליקט. 


דרכי ההוראה בקורס נשענות על ניסיונם.ן, צרכיהם.ן ואפיוניהם.ן של המשתתפים.ות,  בשילוב התנסויות חווייתיות למידה תאורטית, עבודה ותרגול בינאישיים, שיח עמיתים, חשיבה ושיתוף הדדיים.

הקורס משלב הרצאות חווייתיות ותרגול התנסותי.
החוויה ההתנסותית נבנית תוך יצירת קישור להיבטים חברתיים-מקצועיים, בשיח מקצועי ורפלקטיבי.

 

במהלך הקורס ייחשפו חברי.ות הקבוצה לתכנים עדכניים ולמחקר בתחומי המיינדפולנס והחמלה בכלל, ובהקשרם לתחומים השונים והמפגשים הבינאישיים.

בנוסף, יושם דגש על העמקת הלמידה העצמית, תוך שימוש בכתיבה ותיעוד החוויה ותרגול סוג הקשב שנלמד בין המפגשים.

פרויקט הגמר יכלול רפלקציה של המשתתפים.ות לאור הלמידה בקורס, וקישור לחומרים התאורטיים שנלמדו. 

דרישות הקורס
 • נוכחות מלאה ואקטיבית בכלל המפגשים.

 • קריאות חובה.

 • תרגול אישי בין המפגשים.

 • לעובדי.ות הוראה המבקשים גמול השתלמות: עבודת סיכום שנה בהקשר חינוכי, שמטרתה יישום הנלמד בשדה החינוכי.

עלות הקורס

דמי רישום: 150 ש"ח.

שכר לימוד: 3,900 ש"ח.

תעודה וגמול השתלמות

לעומדים בהצלחה בדרישות הלימודים תוענק תעודה מטעם אוניברסיטת תל אביב והמרכז לחינוך קשוב ואכפתי.

גמול השתלמות עם ציון לעובדי הוראה של משרד החינוך יעודכן בהמשך בהתאם לתנאי משרד החינוך לשנה"ל תשפ"ה.

המנחים

מרצה ראשית: אילת ירון.

bottom of page