© 2023 by HARMONY. Proudly created with Wix.com

הכשרה להנחיית מיינדפולנס וחמלה במערכת החינוך

תכניות הכשרה מקצועיות בשילוב מיינדפולנס, חמלה ופדגוגיה של אכפתיות בשדה החינוכי-טיפולי. עד כה הוכשרו מאות אנשי חינוך המטמיעים את התכנית במגוון רחב של מוסדות חינוכיים עם תוצאות מרשימות ומרגשות אשר אף זכו לפרסומים אקדמיים.

 קורס הנחיית מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי

 

תכנית חד-שנתית במרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך באוניברסיטת תל אביב, המשלבת תרגול אישי מעמיק של מיינדפולנס וחמלה, עם אסטרטגיות פדגוגיות שמטרתן לטפח את המיומנויות הרגשיות-חברתיות בתוך הסביבה החינוכית.
כחלק מתכנית ההכשרה, נתנסה בהנחייה של מיינדפולנס וחמלה מול קבוצה ובסימולציות.

 

התכנית בנויה כתהליך עומק למעוניינים בהתפתחות אישית, ויישום התכנית הזמנה לנתינה אכפתית בשדה החינוכי ומתאימה לקהל הרחב המעוניין לפתח יכולות וכלים להנחיית מיינדפולנס בבתי ספר, במסגרות טיפוליות, מול ילדים, מול סגר חינוכי, בגני ילדים ועוד.


* אין צורך ברקע הדרכתי קודם. 

* עם סיום התכנית בהצלחה ניתן לקבל תעודת בוגר קורס הנחיית מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי, מטעם המרכז לפיתוח אנשי חינוך באוניברסיטת ת"א ומטעם המרכז לחינוך קשוב ואכפתי.

פתיחת התכנית: אוקטובר 2020
היקף שעות אקדמיות: 140

תכנית למנחה מוסמך למיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי

תכנית סמסטריאלית במרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך באוניברסיטת תל אביב לבעלי ניסיון תרגולי קודם במיינדפולנס והדרכת קבוצות, לקבלת כלים פדגוגיים שפותחו על מנת לטפח את תרגול הקשיבות והמיומנויות הרגשיות-חברתיות בתוך הסביבה החינוכית.

התכנית תימשך כסמסטר אחד, ובה נלמד ונתרגל יחד את הכלים הפדגוגיים להנחיית מיינדפולנס וחמלה במערכות חינוכיות.
כחלק מתכנית ההכשרה, המתמחים יצפו במפגשים המועברים מול סגל חינוכי ומול ילדים, ויתנסו בפרקטיקום בהנחיית מומחה מטעם המרכז.

* לבעלי ניסיון תרגולי קודם, ורקע בהדרכת קבוצות.

* עם סיום התכנית בהצלחה ניתן לקבל תעודה של מנחה מוסמך למיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי, מטעם המרכז לפיתוח אנשי חינוך באוניברסיטת ת"א ומטעם המרכז לחינוך קשוב ואכפתי.

פתיחת התכנית: 1.6.2020
היקף שעות אקדמיות: 80

לפרטים נוספים ומועדי ההכשרות הקרובות, כתבו לנו ונשמח להיות בקשר.

_______________________________________________________________________

התכנית לתרפיה מבוססת מיינדפולנס

אוניברסיטת בר-אילן

התכנית לתרפיה מבוססת מיינדפולנס בבר אילן מאפשרת העמקה חוויתית, תיאורטית וקלינית בשילוב בודהיזם, תרגול מיינדפולנס, תנועה אותנטית וגישות פסיכולוגיות עכשוויות בחדר הטיפולים. התכנית ממזגת בין תפיסות מבוססות מיינדפולנס בהשראה קוגניטיבית, פסיכואנליטית והתייחסותית ולמידה של מקורות הגישה מתוך הזרמים הבודהיסטים. בנוסף, תכני התכנית מהדהדים מחקר עדכני ומאפשרים אינטגרציה של ממצאי מחקר עם התפיסות הקיימות. התכנית מחוייבת לעודד עשיה חברתית ברוח הקשיבות בתוך מסגרות שונות.

התכנית הינה דו-שנתית עם אופציה לשנה ג' קלינית. היא מיועדת לעובדים סוציאליים קליניים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מטפלים ביצירה והבעה, יועצים חינוכיים וקרימינולוגים קליניים.

* בסיום התכנית בהצלחה ניתן לקבל תעודה מטעם האוניברסיטת בר אילן.

לפרטים נוספים בקרו באתר במרכז לתרפיה מבוססת מיינדפולנס