ההרשמה בעיצומה
Meditation Class

הנחיית מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי

תוכנית הכשרה דו שנתית לאנשי חינוך
מוכרת לגמול השתלמות*

הנחיית מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי

תוכנית הכשרה דו-שנתית

ניהול אקדמי: מתי ליבליך
TAU Logo Only.png

:בשיתוף

אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר
המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה

תוכנית מקצועית דו-שנתית בשילוב מיינדפולנס, חמלה ופדגוגיה של אכפתיות בשדה החינוכי-טיפולי, המשלבת תרגול אישי מעמיק, עם אסטרטגיות פדגוגיות שמטרתן לטפח את המיומנויות הרגשיות-חברתיות בתוך הסביבה החינוכית.

מטרות התוכנית
 • לדון ביצירת דרכי הנחיה לאור הנלמד בקורס ולתרגל אותן במהלך הלימודים

 • ביסוס תרגול אישי וחקירה פנימית על בסיס קשיבות (מיינדפולנס) וחמלה עצמית, כולל הבנה תיאורטית מעמיקה של המנגנונים שבבסיס התרגול

 • ליישם מבט זה ביחסים בסביבה המקצועית והאישית בשדה החינוכי.

 • טיפוח כישורי ההנחיה הקבוצתית בהקשר הבית-ספרי

 • לימוד התכנית הזמנה לנתינה אכפתית, העקרונות שבבסיסה, תרגילי המפתח ודגשים ליישומה עם קהלים שונים (מורים ותלמידים בגילאי גן-י"ב)

 • קבלת כלים להעברת התכנית הזמנה לנתינה אכפתית לצוותים חינוכיים

 • קבלת כלים להנחיית צוותים חינוכיים בהעברת התכנית הזמנה לנתינה אכפתית לתלמידים

מבנה התוכנית
 • הרצאות חווייתיות

 • מפגשי תרגול בקבוצות אינטימיות

 • התנסויות בהנחיית מיינדפולנס וחמלה במסגרת מפגשי התרגול

 • לימוד התכנית 'הזמנה לנתינה אכפתית'

 • שני ימי תרגול מרוכזים בשנה א'

 • הדרכה וליווי ביישום לאורך שנה ב'

היקף התוכנית הדו-שנתית: 224 שעות אקדמיות

תנאי קבלה
 • הכשרה חינוכית מוכרת ו/או ניסיון מקצועי מוכח בשדה החינוכי

 • המלצה ממנהל/ת מקצועית

התוכנית מיועדת לאנשי ונשות חינוך (מורות, יועצות, פסיכולוגיות חינוכיות וכו'), המעוניינים לרכוש ידע וכלים לשילוב בחייהם האישיים ובעבודתם המקצועית. ​

תעודה | גמול השתלמות | השתתפות הקרנות

למסיימים בהצלחה תוענק תעודת הנחייה מטעם אוניברסיטת ת"א והמרכז לחינוך קשוב ואכפתי.

גמול השתלמות עם ציון לעובדי הוראה של משרד החינוך - מותנה באישור משרד החינוך.

ייעוץ פרטני לגבי גמול השתלמות במסלול אישי ניתן לקבל במזכירות האוניברסיטה

  .03-6408162 

השתתפות כספית של קרנות השתלמות לעובדי הוראה בשבתון המועסקים ע"י משרד החינוך, מותנה בהכרה ובאישור הקורס בקרן.

Abstract Background
המנחים

בהנחיית הסגל הבכיר של המרכז לחינוך קשוב ואכפתי:

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג נפתחה!