Children Meditating

הזמנה לנתינה אכפתית

הזמנה לנתינה אכפתית

התכנית המוסדית לבתי ספר

מס' 2444
בקטלוג משרד החינוך

misrad hachinuch logo.jpg

תכנית רב-שנתית לבתי ספר

זה עולם חדש! ובעולם חדש דרושים דגשים חדשים.

אם יש לך מוטיבציה להנהיג תוכנית חברתית-רגשית בביה"ס, שתפחית מתח, אימפולסיביות ואלימות בקרב הצוות והתלמידים. אם חשוב לך להפוך 'רעיונות יפים' כמו הקשבה, אכפתיות ונדיבות מחלום למציאות בקהילה החינוכית של תלמידייך - את.ה במקום הנכון!

Abstract Background

התוכנית פותחה בשיתוף עם המכון לחיים ותודעה (ארה"ב) המבוססת ומלווה במחקר אמפירי רצוף. התכנית מקדמת פדגוגיה של אכפתיות על בסיס עקרונות הפסיכולוגיה המערבית, וההגות החינוכית שרואה את האינטראקציה בין מורה לתלמיד כבסיס להתפתחות רגשית ומוסרית.

התכנית בנויה לשילוב מערכתי והדרגתי בתוך ביה"ס, על ידי העצמת סגל ההוראה לתרגול מיינדפולנס אישי בשלב הראשון, והקניית מיומנויות הנחיית התרגול לתלמידים בשלב השני. בנוסף מתוך גישה אקולוגית ישנו דגש על שילוב ההורים כשותפים פעילים בתהליך הלמידה, וכחלק אינטגרלי מקהילת ביה"ס.

* ניתן להטמיע כהשתלמות פסג"ה או דרך תקציבי הכלה.

בין יתרונות התכנית​​
  • הפחתת שחיקה בקרב מורים

  • שיפור ברווחה הנפשית האישית (בקרב מורים ותלמידים)

  • שיפור האקלים החינוכי

  • טיפוח אכפתיות וחמלה

  • קידום התנהגות ערכית בקרב תלמידים

  • קידום הצלחה אקדמית בקרב תלמידים

Children's Race

מחקרים שנערכו במהלך תקופת הקורונה הראו כי בתי ספר שהשקיעו בלימוד חברתי-רגשי במהלך השגרה שקדמה למשבר, דיווחו על רווחה נפשית גבוהה יותר של הסגל במהלך הסגר, ומעורבות גבוהה יותר של התלמידים בלימודים מרחוק.

אותם מוסדות הצליחו להיות רלוונטים לצרכים הרגשיים של הקהילה החינוכית ולייצר מארג של תמיכה הדדית.

השתלמות שנתית לגננות

תכנית חד-שנתית לגננות וא.נשות חינוך לגיל הרך, המבוססת על פדגוגיה של אכפתיות.

התכנית משלבת תרגולי קשיבות (מיינדפולנס) מותאמי-גיל, תרגילי חישה ומוטוריקה, פעילויות אומנותיות וסיפור-סיפורים המכוונים לטפח קשיבות וכישורים רגשיים-חברתיים. עד כה עשרות גננות עברו את ההשתלמות ומחקרים ראשוניים מצביעים על תוצאות חיוביות במכוונים כמו שיתוף הפעולה ויחסים בין אישיים בין ילדי הגן.

* עם סיום התכנית בהצלחה ניתן לקבל הכרה לגמול השתלמות.

החלה ההרשמה לשנה"ל תשפ"ג

לעצם הפניית הזרקור לאנשים כתכלית ולא רק ככלי, יש ערך עצום לביה"ס.

 

עצם המפגש של קבוצה שמטרתה למידה אישית ורגשית, משמעותי בפני עצמו.

החינוך שמבקש לאפשר לנו ללכת אחרת בעולם, ולשהות...

מירי ינאי

מורה בבי"ס בשפיים

להתחיל כל שיעור עם מיינדפולנס עושה פלאים לאיכות הלמידה ולהרגשה של כולנו!

בייחוד תלמידים עם קושי רגשי מגיבים לזה טוב.

סופי

מורה לעברית ומוסיקה

אני מרגישה שהצוות והתלמידים שלי מודעים יותר לעצמם ולסביבה, רואים את זה בגישה שלהם לחברים בהפסקה, רואים את זה בהתנהלות בכיתה,

ואני רואה את זה בנוכחות המורות שלי, במאור הפנים בכל יום בביה"ס.

שיר קידר

מנהלת ביה"ס תמיר בראשון לציון