top of page
Meditating in Garden
המרכז לחינוך קשוב ואכפתי

יִשּׁוּב קַשּׁוּב

תכנית עירונית רב-שנתית לקידום חוסן,
אכפתיות וחינוך חברתי-רגשי

פרוייקט יִשּׁוּב קַשּׁוּב

יִשּׁוּב קַשּׁוּב היא תוכנית התערבות ברמה יישובית לקידום חינוך חברתי-רגשי מבוסס מיינדפולנס וחמלה.
 

Abstract Background
אודות התוכנית

יִשּׁוּב קַשּׁוּב היא תוכנית התערבות ברמה יישובית לקידום חינוך חברתי-רגשי (SEL) מבוססת מיינדפולנס וחמלה.

 

מטרתה להטמיע ידע וכלים פרקטיים להתמודדות מיטבית עם המציאות המשתנה תדיר, המורכבת והרוויה בעמימות ואי וודאות. בתכנית מושם דגש על טיפוח הרווחה הנפשית של אנשי חינוך והורים כמפתח למימוש הפוטנציאל שלהם כמודל מיטיב וגורם מקדם עבור ילדיהם. התכנית מקדמת פדגוגיה של אכפתיות ומדגישה את האינטראקציה בין המבוגרים לילדים בבית או בקהילה החינוכית, כבסיס להתפתחות רגשית ומוסרית. 

 

התכנית מציעה תהליך שינוי רב-שנתי בקנה מידה יישובי, המעניק מיומנויות חברתיות-רגשיות בגישת המיינדפולנס והחמלה לקהילה החינוכית כולה, לרבות עובדי הרשות המקומית (מחלקת חינוך ורווחה), אנשי החינוך, ההורים והילדים (3-18). 

מבנה התוכנית
Yoga Class_edited.jpg
  • במסגרת התכנית, עובדי החינוך והרווחה של הרשות, אנשי החינוך, הורים וילדים (3-18) מקבלים טכניקות, מיומנויות אישיות וכלים לביטוי אכפתיות כלפי עצמי, האחר והקהילה, לרבות:

  • מודעות עצמית – ריכוז ומיקוד קשבי, זיהוי ושיום רגשות, זיהוי צרכים, חוזקות וערכים אישיים;

  • שליטה עצמית – וויסות רגשי, חמלה עצמית, הפחתת רמת הלחץ והחרדה ומיתון האימפולסיביות;

  • מודעות חברתית – לקיחת פרספקטיבה, אמפתיה וכד';

  • מיומנויות חברתיות – הכלה, חמלה, נדיבות, קבלת האחר (הדומה והשונה);

  • קבלת החלטות אחראית – מתוך מודעות ורפלקציה.

Children's Race

מחקרים שנערכו במהלך תקופת הקורונה הראו כי בתי ספר שהשקיעו בלימוד חברתי-רגשי במהלך השגרה שקדמה למשבר, דיווחו על רווחה נפשית גבוהה יותר של הסגל במהלך הסגר, ומעורבות גבוהה יותר של התלמידים בלימודים מרחוק.

אותם מוסדות הצליחו להיות רלוונטים לצרכים הרגשיים של הקהילה החינוכית ולייצר מארג של תמיכה הדדית.

התכנית בנויה לשילוב מערכתי והדרגתי בישוב באופן דו-שלבי

בשלב הראשון על ידי העצמת אנשי המקצוע לתרגול אישי, ולהקניית מיומנויות הנחייה לתלמידים בשלב השני. בנוסף מתוך גישה אקולוגית ישנו דגש על שילוב ההורים כשותפים פעילים בתהליך הלמידה, וכחלק אינטגרלי מהקהילה החינוכית. באופן זה ניתן ליצור שינוי שורשי ועמוק והשתתת שפה וגישה אחידה בקרב כלל המבוגרים והילדים בקהילה החינוכית. 

הישוב יבחר לתכנית ע"י ועדה מקצועית של העמותה לפי קריטריונים מקצועיים בהתחשב ברצון הארגון הפילנתרופי.

צוות התוכנית

התכנית נבנתה בהובלתו של ד"ר רוני ברגר ע"ב מחקר אמפירי. היא מלווה במחקר בהובלת ד"ר ברגר ויו"ר העמותה ד"ר ריקרדו טרש (אונ' ת"א), ובליווי חברת ועד העמותה גב' יפית אלפנדרי כלכלנית ובכירה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

תהליך מיפוי הצרכים מהשטח ובניית התכנית היישובית

הכשרות לצוותי החינוך בבתי הספר והגנים ועובדי המועצה

הכשרת צוות ניהול לתוכנית לטווח ארוך

סדנאות הורות קשובה 

יצירת פורטלי תוכן דיגיטליים להמשך העמקה ותרגול לכלל האוכלוסיות

לפרטים נוספים על התוכנית והגשת מועמדות ניתן ליצור קשר עם מוריה רוזנברג במס' 052-5575591
או במייל Hello@Educare.co.il
טופס הגשת מועמדות ישוב קשוב
bottom of page