© 2023 by HARMONY. Proudly created with Wix.com

המרכז לחינוך קשוב ואכפתי

מובילים תהליכי שינוי מבוססי מיינדפולנס וחמלה לקידום חברה חיונית וערכית

המרכז לחינוך קשוב ואכפתי מתמחה בפיתוח והדרכת תכניות לטיפוח מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי בפרט, ובחברה בכלל

עבודתנו מעוגנת במחקר אמפירי וניסיון רב בשטח, ומטרתה כפולה:
ראשית אנו שואפים לתמוך ולהעצים את הפוטנציאל של אנשי מקצוע במערכות החינוך, הייעוץ והטיפול על-ידי מתן כלים להפחתת רמות השחיקה, העצמת הרווחה האישית וטיפוח המיומנויות הרגשיות והחברתיות.
בנוסף אנו מכוונים להעניק לילדים כלים להתמודדות טובה יותר עם קשיים, טיפוח היכולות החברתיות רגשיות ושדרוג האקלים הכיתתי והבית ספרי.

 

גישתנו שואפת לכונן חברה חיונית וערכית, המורכבת מפרטים בעלי מודעות לעצמם ולזולת, כישורים רגשיים ואוריינטציה פרו-חברתית.

קורס יסודות תרגול מיינדפולנס וחמלה

שמונה מפגשים של תיאוריה ותרגול יסודות מיינדפולנס וחמלה בקבוצה אינטימית ובהדרכה אישית ומקצועית.

פתיחת הקורס הקרוב: 24.2.20

בשיתוף המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך באוניברסיטת ת"א

הורות קשובה וחומלת - סדנת מיינדפולנס וחמלה להורים

שישה מפגשים מעמיקים של תרגול קשיבות, חמלה ותקשורת מיטיבה כלפי עצמנו וכלפי ילדינו.

פתיחת הקורס הקרוב: 26.2.20

מיינדפולנס וחמלה למוסדות חינוך

תכנית לבתי ספר שפותחה בשיתוף עם המכון לחיים ותודעה (ארה"ב) המבוססת ומלווה במחקר אמפירי רצוף.

התכנית מוכרת ע"י משרד החינוך